Тернавська, Т. (2013). Організація та проведення практик як ключовий чинник формування пізнавальної діяльності студентів педагогічних спеціальностей. Освітній вимір, 37, 174-177. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3302