Максименко, І. (2013). Теоретико-методичні засади формування комунікативних умінь студентів у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін. Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 334-338. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3338