Сімакова, Е. (2013). Загальна характеристика становлення соціальної роботи в Криму (друга половина ХІХ – початок ХХ століття). Педагогіка вищої та середньої школи, 37, 469-473. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3370