ЗУЄНКО, Н. Діалогова сутність особистісно зорієнтованої парадигми освіти. Педагогіка вищої та середньої школи, v. 40, p. 191-197, 13 fev. 2014.