Монашненко, Г. (2014) Лінгвістична компетентність як складник професійної компетентності філолога, Педагогіка вищої та середньої школи, 40, pp 81-84. Available at: https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2960 (Accessed: 10Квітень2020).