Зуєнко, Н. (2014) Діалогова сутність особистісно зорієнтованої парадигми освіти, Педагогіка вищої та середньої школи, 40, pp 191-197. Available at: https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2986 (Accessed: 2Квітень2020).