[1]
Г. Горшкова, Навчання майбутніх інженерів-металургів математичного моделювання у процесі розв’язування професійно спрямованих задач, pedag, vol 46, pp 12-17, Груд 2015.