[1]
Ю. Ткач, Інтегративний підхід у навчанні в умовах фундаменталізації професійної підготовки майбутніх економістів, pedag, vol 46, pp 90-93, Груд 2015.