[1]
О. Надтока і Т. Мартинюк, Застосування діяльнісного підходу як одного з аспектів дослідження методики навчання географії, pedag, vol 46, pp 189-195, Груд 2015.