[1]
М. Волікова, «Інтегрування педагогічних ідей А. С. Макаренка в діяльність сучасних загальноосвітніх та вищих навчальних закладів»., pedag, vol 46, pp 253-258, Груд 2015.