[1]
Г. Монашненко, Лінгвістична компетентність як складник професійної компетентності філолога, pedag, vol 40, pp 81-84, Лют 2014.