Вихідні дані. Педагогіка вищої та середньої школи, Vol 46, Dec. 2015, p 279, https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2553.