Монашненко, Г. Лінгвістична компетентність як складник професійної компетентності філолога. Педагогіка вищої та середньої школи, Vol 40, Feb. 2014, pp 81-84, https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2960.