Зуєнко, Н. Діалогова сутність особистісно зорієнтованої парадигми освіти. Педагогіка вищої та середньої школи, Vol 40, Feb. 2014, pp 191-7, https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/2986.