Голівер, Н. Лінгводидактичні аспекти мовної підготовки майбутніх фахівців. Педагогіка вищої та середньої школи, Vol 37, Feb. 2013, pp 14-17, https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3264.