https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/issue/feed Педагогіка вищої та середньої школи 2016-05-11T00:00:00+03:00 Вікторія Анатоліївна Гаманюк vitana65@gmail.com Open Journal Systems <p>Науковий журнал містить матеріали, присвячені висвітленню теоретико-практичних проблем педагогіки вищої та загальноосвітньої школи, становлення і розвитку освітньої парадигми, інтеграції психолого-педагогічних чинників в організацію навчально-виховного процесу.</p>