https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/issue/feed Педагогіка вищої та середньої школи 2019-11-24T17:22:44+02:00 Вікторія Анатоліївна Гаманюк vitana65@gmail.com Open Journal Systems <p>Науковий журнал містить матеріали, присвячені висвітленню теоретико-практичних проблем педагогіки вищої та загальноосвітньої школи, становлення і розвитку освітньої парадигми, інтеграції психолого-педагогічних чинників в організацію навчально-виховного процесу.</p> https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3645 Титульний аркуш 2019-10-31T14:24:12+02:00 2018-12-13T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3646 Анотація 2019-10-31T14:25:48+02:00 Віта Гаманюк vitana65@gmail.com 2018-12-13T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3647 Зміст 2019-10-31T15:51:43+02:00 2018-12-13T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3648 Використання ІКТ як засобу формування дослідницьких компетентностей старшокласників у профільному навчанні хімії на факультативному курсі «Основи кількісного хімічного аналізу» 2019-11-15T21:17:40+02:00 Павло Нечипуренко vitana65@gmail.com Володимир Соловйов vitana65@gmail.com <p><span class="tlid-translation translation" lang="uk"><span class="" title="">Нечипуренко П.П., Соловйов В.М. Використання ІКТ як засобу формування дослідницьких компетентностей старшокласників у профільному навчанні хімії факультативного курсу «Основи кількісного хімічного аналізу».</span></span></p> <p><span class="tlid-translation translation" lang="uk"><span class="" title="">Мета дослідження: обґрунтувати можливості </span><span class="" title="">формування дослідницьких компетентностей старшокласників у профільному навчанні хімії за допомогою практичного використання інформаційно-комунікаційних технологій при виконанні факультативного курсу «Основи кількісного хімічного аналізу». У цьому дослідженні розглядається вплив різних засобів ІКТ на формування індивідуальних навчальних та дослідницьких компетентностей, зокрема системних компонентів дослідницьких компетентностей старшокласників у профільному навчанні хімії та методів їх практичного застосування під час виконання факультативного курсу "Основи кількісного хімічного аналізу”.&nbsp; Об'єкт дослідження: засоби ІКТ для навчання хімії. Предмет дослідження: засоби ІКТ формування дослідницьких компетентностей старшокласників у профільному навчанні хімії. <span title="">Методи дослідження: огляд та аналіз наукових публікацій, експертна оцінка, узагальнення педагогічного досвіду. Результати дослідження: система формування дослідницьких компонентностей старшокласників ефективно забезпечується правильним підбором засобів ІКТ та умов їх застосування для певного формування дослідницької компетентності, що втілює компоненти системи. Наше дослідження підтверджує думку про те, що більшість засобів ІКТ мають бути провідними у розвитку дослідницьких компетентностей старшокласників у профільному навчанні хімії. Вони успішно апробовані шляхом їх застосування в процесі вивчення факультативного курсу «Основи кількісного хімічного аналізу». Вони демонструють високу ефективність. Наше дослідження підтверджує, що віртуальні хімічні лабораторії є <span class="st">найбільш впливовий та найбільш універсальний засіб ІКТ формування дослідницьких компетентностей старшокласників у профільному навчанні хімії.</span></span><br></span></span></p> 2019-10-31T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3650 Використання доповненої реальності в хімічній освіті 2019-11-15T21:17:41+02:00 Павло Нечипуренко vitana65@gmail.com Тетяна Старова vitana65@gmail.com Тетяна Селіванова vitana65@gmail.com Анна Томіліна vitana65@gmail.com Олександр Учитель vitana65@gmail.com <p><span class="tlid-translation translation" lang="uk"><span title="">Нечипуренко П.П., Старова Т.В., Селіванова Т.В., Томіліна А.О., Учитель О.Д. Використання доповненої реальності в хімічній освіті.</span></span></p> <p><span class="tlid-translation translation" lang="uk"><span title="">Метою</span> <span title="">даної</span> <span class="" title="">статті</span> <span title="">є</span> <span title="">аналіз</span> <span title="">сучасних</span> <span title="">тенденцій</span> <span title="">використання</span> <span title="">доповненої</span> <span class="" title="">реальності</span> <span title="">в</span> <span title="">хімічній</span> <span title="">освіті</span> <span title="">і</span> <span title="">виявлення</span> <span class="" title="">перспективних</span> <span title="">напрямків</span> <span title="">для</span> <span title="">впровадження</span> <span title="">AR</span><span title="">-</span><span title="">технологій</span> <span title="">для</span> <span title="">підтримки</span> <span class="" title="">хімічної освіти</span> <span title="">в</span> <span title="">навчальних закладах</span> <span class="" title="">України</span><span class="" title="">. <span title="">Метою</span> <span title="">статті</span> <span title="">є</span> вирішення таких <span title="">завдань</span><span title="">,</span> <span title="">як</span><span title="">:</span> <span title="">узагальнення</span> <span title="">та</span> <span title="">аналіз</span> результатів <span title="">наукових</span> <span title="">досліджень</span> <span title="">з використання</span> <span title="">доповненої</span> реальності <span title="">в</span> <span title="">хімічній</span> <span title="">освіті</span><span title="">,</span> характеристик сучасних інструментів AR в галузі хімії та прогнозування деяких можливих напрямків <span title="">розвитку та вдосконалення українських інструментів доповненої реальності в хімічній освіті. Об'єктом дослідження є доповнена реальність і предмет - використання доповненої реальності у навчанні хімії. В результаті дослідження було встановлено, що AR-технології активно використовуються в хімічній освіті, і їх ефективність була доведена, але в цій галузі досі немає українських програмних продуктів. Часто AR-технології хімічної освіти використовуються для 3D-візуалізації структури атомів, молекул, кристалічних решіток. Дослідження дозволило зробити висновок про наявність значного попиту на хімічну освіту з доповненої реальності, яка доступна через мобільні пристрої, і відповідно необхідність розробки відповідних інструментів для підтримки навчання хімії в школах та університетах. Найперспективнішим є розробка методичних рекомендацій щодо виконання лабораторних робіт, підручників, науково-популярної літератури з хімії із застосуванням технології доповненої реальності та створення тренажерів для роботи з хімічним обладнанням та посудом з використанням доповненої реальності.</span><br></span></span></p> 2018-12-13T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3653 Комп'ютерне моделювання біологічних процесів у старшій школі 2019-11-15T21:17:41+02:00 Олена Комарова vitana65@gmail.com Альберт Азарян vitana65@gmail.com <p><span class="tlid-translation translation" lang="uk"><span class="" title="">Комарова О. В., Азарян А. А. Комп'ютерне моделювання біологічних процесів у вищій школі.<br></span></span></p> <p><span class="tlid-translation translation" lang="uk"><span class="" title="">Цілі дослідження: необхідність вивчення в середній школі права </span><span class="" title="">Харді - Вайнберг як один із фундаментальних генетичних законів був виправданий.</span> <span class="" title="">Особливості використання методу модельного експерименту при вивченні генетичних та еволюційних процесів у популяціях із застосуванням комп’ютерних технологій. <span title="">Об'єкт дослідження: комп'ютерне моделювання генетичної структури популяції.</span> Предмет дослідження: комп'ютерне моделювання генетичних та еволюційних процесів в ідеальній та реальній популяціях. Методи дослідження: педагогічний експеримент (опитування), аналіз наукових публікацій щодо використання в середній школі методу моделювання генетичних та еволюційних процесів у популяціях, комп’ютерне моделювання. Результати дослідження: створення веб-сторінки для опрацювання учнями результатів моделювання генетичних та еволюційних процесів у популяціях.<br></span></span></p> 2018-12-13T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3655 Інструменти доповненої реальності у навчанні фізики у закладах вищої технічної освіти 2019-11-24T17:22:44+02:00 Тетяна Грунтова vitana65@gmail.com Юлія Єчкало vitana65@gmail.com Андрій Стрюк vitana65@gmail.com Андрій Пікільняк vitana65@gmail.com <p><span class="tlid-translation translation" lang="uk"><span class="" title="">Грунтова Т. В., Єчкало Ю. В., Стрюк А. М., Пікільняк А. В. Інструменти доповненої реальності у навчанні фізики у закладах&nbsp;вищої технічної освіти.<br></span></span></p> <p><span class="tlid-translation translation" lang="uk"><span class="" title="">Мета дослідження: дослідження спрямоване на теоретичне обґрунтування застосування технології доповненої реальності та її особливості у вищих технічних закладах освіти. Завдання дослідження: дослідження полягає у вирішенні проблем визначення ролі та місця технології в навчальному процесі та можливого її застосування у навчанні фізики. Об'єкт дослідження: навчання фізики студентам вищих технічних закладах освіти. Предмет дослідження: технологія доповненої реальності як складова навчального процесу у вищих закладах освіти. <span title="">Використані методи дослідження: теоретичні методи включають аналіз наукової та методичної літератури;</span> емпіричні методи включають вивчення та спостереження навчального процесу. Результати досліджень: аналіз наукових публікацій дозволяє визначити поняття доповненої реальності; запропоновано застосування об'єктів доповненої реальності під час лабораторних робіт з фізики. <span title="">Основні висновки:</span> <span title="">впровадження технології доповненої реальності у навчальному процесі у вищих технічних закладах освіти підвищує ефективність навчання, сприяє навчанню та пізнавальній діяльності студентів, покращує якість засвоєння знань, провокує інтерес до предмету, сприяє розвитку дослідницьких навичок та компетентності особистості майбутнього фахівця</span>. <br></span></span></p> 2018-12-13T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3656 Розвиток ключових компетентностей засобами доповненої реальності на уроках CLIL 2019-11-15T21:24:18+02:00 Олександр Мерзликін vitana65@gmail.com Ірина Тополова vitana65@gmail.com Віталій Тронь vitana65@gmail.com <p>Мерзликін О.В., Тополова І.Ю., Тронь В.В. Розвиток ключових компетентностей засобами доповненої реальності на уроках CLIL.</p> <p><span class="tlid-translation translation" lang="uk"><span class="" title="">Використання нових технологій навчання та ІС є необхідними для ефективного навчання сучасних студентів.</span></span> <span class="tlid-translation translation" lang="uk"><span class="" title="">Їх конкретними освітніми потребами є: використання мобільних ІКТ, співпраця, складні завдання та розваги.</span></span> <span class="tlid-translation translation" lang="uk"><span class="" title="">Слід створити відповідне навчальне середовище для задоволення всіх цих потреб. </span></span><span class="tlid-translation translation" lang="uk"><span class="" title="">Він повинен мати справу з хмарними технологіями (для цілодобового доступу, індивідуальної та групової роботи за особистим графіком), доповненої реальності (для створення міцних зв’язків між реальними та віртуальними об'єктами), змісту та мовного інтегрованого навчання (для занурення</span> <span class="" title="">в додатковій мові та створення складних груп та особистих завдань з мовних та немовних предметів). Використання цих технологій у комплексі забезпечує соціальну та ІКТ мобільність, та створює позитивні умови для розвитку 9 з 10 ключових компетенцій. У статті розглянуто особливості, проблеми та переваги впровадження технологій у середніх школах. Підсумовуючи, незважаючи на всі труднощі, це середовище допомагає студентам отримати практичний досвід використання іноземних мов та розуміння абстрактних понять природи; <span title="">розвивати мовні та дослідницькі компетентності та залишатись мотивованими (та самомотивованими) до вивчення науки та англійської мови.</span></span></span></p> 2018-12-13T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3657 Впровадження гейміфікації та елементів доповненої реальності під час бінарних уроків у середній школі 2019-11-15T21:17:41+02:00 Вікторія Бузько vitana65@gmail.com Алла Бонк vitana65@gmail.com Віталій Тронь vitana65@gmail.com <p><span class="tlid-translation translation" lang="uk"><span title="">Бузько В.Л., Бонк А.В., Тронь В.В. Впровадження гейміфікації та елементів доповненої реальності під час бінарних уроків у середній школі<strong>.</strong></span></span></p> <p><span class="tlid-translation translation" lang="uk"><span title="">Метою дослідження є розгляд можливостей </span><span class="" title="">гейміфікації та елементи доповненої реальності в середній школі під час бінарних уроків фізики та англійської мови. Мета дослідження - навести приклади проведення бінарних уроків за допомогою ігор та елементів доповненої реальності. Об’єктом дослідження є процес викладання фізики та англійської мови в середній школі. Предметом дослідження є використання гейміфікації та елементів доповненої реальності при проведенні бінарних уроків у середній школі. У статті розглядається можливість реалізації елементів доповненої реальності та гейміфікації в середній школі під час бінарних уроків. Наведено приклади бінарних уроків для учнів середньої школи з використанням гейміфікації та елементів доповненої реальності. Проаналізовано впровадження різних видів навчальної діяльності під час бінарних уроків. Результати дослідження свідчать, що гейміфікація та впровадження елементів доповненої реальності в навчальному&nbsp;процесі в середній школі сприяють формуванню та розвитку пізнавального інтересу учнів до фізики та англійської мови; це сприятиме застосуванню наукових і технічних знань у реальному житті. <br></span></span></p> 2018-12-13T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3658 Проблеми підготовки кадрів для STEM-освіти в сучасному інноваційному навчально-дослідницькому середовищі 2019-11-15T21:17:41+02:00 Марія Шишкіна vitana65@gmail.com <p><span class="tlid-translation translation" lang="uk"><span class="" title="">Шишкіна М.П, Проблеми підготовки кадрів для STEM-освіти в сучасній інноваційній навчально-дослідницької середовищі.</span></span></p> <p><span class="tlid-translation translation" lang="uk"><span class="" title="">Мета статті - описати проблеми навчання персоналу, які виникають з огляду на розширення STEM-підходу до освіти, розвиток інноваційних технологій, зокрема, віртуалізації, розширеної реальності, використання аутсорсингу ІКТ в розробці освітніх систем. Об’єктом дослідження є процес становлення та розвитку освітнього та наукового середовища навчального закладу. Предметом дослідження є формування та розвиток хмарного навчального та дослідницького середовища для STEM-освіти. <span title="">Методами дослідження є: аналіз публікацій з проблеми;</span> <span title="">узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду;</span> теоретичний аналіз, системний аналіз, систематизація та узагальнення дослідницьких фактів та закономірностей для розробки та проектування моделі хмарного навчального середовища, обґрунтування основних висновків. Результати дослідження наступні: обґрунтовано концепції та модель хмарного середовища STEM-освіти, окреслено проблеми навчання персоналу на сучасному етапі.<br></span></span></p> 2018-12-13T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3659 Потенціал використання Google Expeditions і Google Lens Tools в рамках STEM-освіти в Україні 2019-11-15T21:17:40+02:00 Євгеній Шаповалов vitana65@gmail.com Жанна Білик vitana65@gmail.com Артем Атамась vitana65@gmail.com Олександр Учитель vitana65@gmail.com <p><span class="tlid-translation translation" lang="uk"><span class="" title="">Шаповалов Є.Б., Білик Ж.І., Атамась А.І., Шаповалов В.Б., Учитель О.Д. Потенціал використання Google Expeditions і Google Lens Tools в рамках STEM-освіти в Україні.<br></span></span></p> <p><span class="tlid-translation translation" lang="uk"><span class="" title="">Показано доцільність використання доповненої реальності у випадку використання STEM-освіти в Україні.</span> <span class="" title="">Описано особливості доповненої реальності та її класифікацію. <span title="">Проаналізовано можливості використання Google Expeditions та Google Lens як платформи доповненої реальності.</span> Проведено порівняння, аналіз, синтез, індукцію та дедукцію для вивчення потенціалу використання платформи доповненої реальності у навчальному процесі. Описано основні характеристики Google Expeditions та Google Lens. Там встановлено, що засоби доповненої реальності можуть покращити мотивацію учнів до навчання та відповідати тенденціям STEM-освіти. Однак, існують проблеми використання платформи доповненої реальності, такі як недостатня обізнаність викладачів про цю систему, відсутність настанов, відсутність україномовного інтерфейсу та реагування на освітні програми Міністерства освіти і науки України. Запропоновано залучити методичних та педагогічних фахівців до розробки методичного забезпечення засобів доповненої реальності.<br></span></span></p> 2019-11-07T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3660 Структурування доповненої реальності інформації на сайті stemua.science 2019-11-15T21:17:41+02:00 Віктор Шаповалов vitana65@gmail.com Артем Атамась vitana65@gmail.com Жанна Білик vitana65@gmail.com Євгеній Шаповалов vitana65@gmail.com Олександр Учитель vitana65@gmail.com <p>Шаповалов В.В., Атамась А.І., Білик Ж.І., Шаповалов Є.В., Учитель О.Д. Структурування доповненої реальності інформації на сайті stemua.science.</p> <p><span class="tlid-translation translation" lang="uk"><span title="">Продемонстровано, що одна з умов успішної наукової роботи </span><span class="" title="">та педагогічна робота - це обмін методичними матеріалами, в тому числі з використанням доповненої реальності. Ми пропонуємо класифікувати підходи розміщення методичних матеріалів на закритих, відкритих та сучасних відкритих типів. Однією з важливих переваг закритого типу є висока якість методичного матеріалу, але він обмежений кількістю матеріалів та відсутністю можливостей для обміну, які є проблемами, а в українській мові немає відкритих ресурсів. Мета цієї статті - проаналізувати підходи систематизації методичного матеріалу з використанням доповненої реальності та рекомендувати використовувати STEMUA для їх систематизації. Показано, що STEMUA дозволяє вчителям розробляти методичний матеріал та розміщувати його на цій платформі. Платформа автоматично організовує методичний матеріал у базі даних. <span title="">Отже, платформа задовольняє методичність</span> потреби українських викладачів для матеріалу з використанням доповненої реальності у навчанні. Вчителям та методистам рекомендується надати розробки та методичні матеріали з використанням доповненої реальності та додати їх до бази даних платформи. <br></span></span></p> 2018-12-13T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3661 Перспективи використання доповненої реальності для навчання іноземних студентів на підготовчих факультетах університетів України 2019-11-15T21:17:41+02:00 Наталя Зінонос vitana65@gmail.com Олена Віхрова vitana65@gmail.com Андрій Пікільняк vitana65@gmail.com <p>Зінонос Н.О., Віхрова О.В., Пікільняк А.В. Перспективи використання доповненої реальності для навчання іноземних студентів на підготовчих факультетах університетів України.</p> <p><span class="tlid-translation translation" lang="uk"><span class="" title="">Метою дослідження є висвітлення потенціалу та </span><span class="" title="">перспективи використання доповненої реальності в математичній освіті для іноземних студентів на підготовчих кафедрах університетів. Завдання дослідження: визначити особливості віртуалізації навчання іноземних студентів на підготовчих кафедрах університетів, а також можливості використання технології доповненої реальності у навчанні математики. Об'єкт дослідження: практично орієнтоване освітнє середовище іноземних студентів на підготовчих кафедрах університетів. Предмет дослідження: віртуалізація навчання з доповненою реальністю математичної освіти іноземних студентів на підготовчих кафедрах університетів. Методи дослідження: теоретичний - аналіз наукової та методичної літератури; емпірико-дослідження, спостереження за навчальним процесом. Результати дослідження: на основі аналізу наукових публікацій описано поняття віртуалізації освіти та практично орієнтованого освітнього середовища іноземних студентів на підготовчих кафедрах закладів вищої освіти. Основні висновки та рекомендації: 1) у статті окреслені можливості та перспективи використання доповненої реальності в математичній освіті для іноземних студентів на підготовчих кафедрах університетів; 2) розгляд різних цілей мобільних додатків, які використовуються при вирішенні математичних задач, а також аналіз характеристик різних практичних досягнень використання доповненої реальності при математичній підготовці до іноземних студентів на підготовчих кафедрах університетів, планується присвятити окремій роботі.<br></span></span></p> 2018-12-13T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3662 Концептуальні основи використання вільного програмного забезпечення у фаховій підготовці вчителя математики, фізики та інформатики 2019-11-15T21:17:41+02:00 Владислав Величко vitana65@gmail.com Олена Федоренко vitana65@gmail.com Дар'я Кассім vitana65@gmail.com <p>Величко В.Є., <span class="st">Федоренко О.Г., Кассім Д.А. Концептуальні основи використання вільного програмного забезпечення у фаховій підготовці вчителя математики, фізики та інформатики до початку обслуговування.</span></p> <p><span class="st"><span class="tlid-translation translation" lang="uk"><span class="" title="">Розвиток освіти пов'язаний насамперед із використанням ІКТ.</span></span> <span class="tlid-translation translation" lang="uk"><span class="" title="">Вже набутий значний досвід використання освітніх комп’ютерних систем при розробці та використанні нових форм та методів навчання на основі сучасних інформаційних технологій. Щодо вільного програмного забезпечення, то період, коли кількість має перетворюватися на якість та показник такого перекладу, - це розробка концепції впровадження вільного програмного забезпечення у навчальну діяльність університетів. Запропонована концепція, візьмемо приклад з України, визначає головну мету впровадження вільного програмного забезпечення у підготовці до обслуговування математики, фізики та інформатики; визначає цілі, заходи, принципи, роль і значення вільного програмного забезпечення в процесі інформатизації та результати його реалізації.</span></span><br></span></p> 2018-12-13T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3663 Модель використання мобільних інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні інформатичних дисциплін майбутніх фахівців з інженерної педагогіки 2019-11-15T21:17:41+02:00 Вікторія Ткачук vitana65@gmail.com Вадим Щокін vitana65@gmail.com Віталій Тронь vitana65@gmail.com <p>Ткачук В.В., Щокін В.П., Тронь В.В. Модель використання мобільних інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні комп'ютерних наук майбутнім фахівцям з інженерної педагогіки.</p> <p><span class="tlid-translation translation" lang="uk"><span class="" title="">Мета дослідження: дослідження спрямоване на розробку моделі використання мобільних ІКТ у навчанні комп'ютерних наук майбутнім фахівцям з інженерної педагогіки.</span></span> <span class="tlid-translation translation" lang="uk"><span class="" title="">Об'єктом дослідження є модель використання мобільних ІКТ у навчанні комп’ютерних наук майбутнім фахівцям з інженерної педагогіки. </span></span><span class="tlid-translation translation" lang="uk"><span class="" title="">Результати дослідження: розроблена модель використання мобільних ІКТ як інструментів вивчення комп’ютерних наук майбутнім фахівцям з інженерної педагогіки базується на компетенції, орієнтований на особи та системний підхід з урахуванням принципів професійної освіти, загальних дидактичних, навчання інформатики та мобільного навчання. Він також враховує сучасні умови та тенденції розвитку мобільних ІКТ. Модель включає чотири блоки: цільовий, змістовно-технологічний, діагностики та орієнтований на результат. Відповідно до моделі, зміст навчання комп'ютерних наук складається з 5 основних підрозділів: 1) основи інформатики; <span title="">2) архітектура сучасних комп’ютерів;</span> <span title="">3) основи алгоритмізації та програмування;</span> <span title="">4) програмне забезпечення обчислювальних систем;</span> <span title="">5) комп'ютерні технології у професійній діяльності інженерів-педагогів.</span></span></span></p> <p>&nbsp;</p> 2018-12-13T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3664 Етапи концептуалізації та формалізації в розробці моделі нейро-нечіткої експертної системи професійного відбору учнів 2019-11-16T12:58:54+02:00 Богдан Буяк vitana65@gmail.com Іван Цідило vitana65@gmail.com Віктор Репський vitana65@gmail.com Віталій Лялюк vitana65@gmail.com <p><span class="tlid-translation translation" lang="ru"><span class="" title="">Буяк Б.Б., Цідило І.М., <span title="">Репський В.І., Лялюк В.П. Етапи концептуалізації та формалізації в розробці моделі нейро-нечіткої експертної системи професійного відбору учнів.</span></span></span></p> <p><span class="tlid-translation translation" lang="ru"><span class="" title=""><span title=""><span class="tlid-translation translation" lang="uk">У статті описано проблему проєктування нейро-нечіткої експертної системи професійного відбору на етапах концептуалізації та формалізації, яка передбачає визначення понять, взаємозв'язків та механізмів управління, необхідних для опису вирішення проблем у обраній предметній галузі. Обґрунтовано структурну модель системи прийняття рішень для визначення професійного відбору студентів для навчання за ІТ спеціальностями. У якості структурних компонентів для вивчення пропонуються три підсистеми: психологічні особливості, особистісні якості, фактичні знання, вміння та навички студентів. Якість роботи системи визначається використанням різних методик отримання знань, на основі яких буде формуватися база знань нейро-нечіткої системи та поєднання використання нечітких та стохастичних даних.<br></span></span></span></span></p> 2018-12-13T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3667 Комп'ютерне моделювання нейронних мереж з використанням електронних таблиць: світанок ери Камелоту 2019-11-15T21:17:41+02:00 Сергій Семеріков vitana65@gmail.com Ілля Теплицький vitana65@gmail.com Юлія Єчкало vitana65@gmail.com Арнольд Ків vitana65@gmail.com <p><span class="tlid-translation translation" lang="uk">Семеріков С.О., Теплицький І.О., Єчкало Ю.В., Ків А.Ю. Комп'ютерне моделювання нейронних мереж з використанням електронних таблиць: на зорі епохи Камелота.</span></p> <p><span class="tlid-translation translation" lang="uk">У статті обґрунтовано необхідність розробки методів навчання комп'ютерного моделювання нейронних мереж у середовищі електронних таблиць. Проводиться систематичний огляд їх застосування для імітації штучних нейронних мереж. Автори виділяють основні підходи до вирішення проблеми навчання мережевого комп'ютерного моделювання в середовищі електронних таблиць, спільне застосування електронних таблиць та інструментів нейромережевого моделювання, застосування сторонніх надбудов до електронних таблиць, розробка макросів з використанням вбудованих мов електронних таблиць; використання стандартних надбудов електронних таблиць для нелінійної оптимізації, створення нейронних мереж у середовищі електронних таблиць без надбудов і макросів. Проаналізувавши збірку праць 1890–1950 рр., дослідження визначає роль наукового журналу «Вісник математичної біофізики», його засновника Ніколя Рашевського та наукового співтовариства навколо журналу у створенні та розробці моделей та методів обчислювальної нейронауки. Виявлено психофізичні основи створення нейронних мереж, математичні основи нейронних обчислень та методи нейроінженерії (зокрема, розпізнавання зображень). Обговорюється роль Уолтера Пітса у поєднанні описової та кількісної теорій навчання. Показано, що для набуття компетенцій нейронного моделювання в середовищі електронних таблиць слід опанувати моделі, засновані на історико-генетичному підході. Вказується, що існує три групи моделей, які є перспективними з точки зору розробки відповідних методів - безперервна двофакторна модель Рашевського, дискретна модель Маккаллоха і Піттса, і дискретні безперервні моделі Хаусоголдер та <span class="" title="">Ландал</span>.</span></p> 2018-12-13T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3668 Модернізація професійної підготовки бакалаврів електромеханіки: компетентнісний підхід на основі ІКТ 2019-11-15T21:17:41+02:00 Євгеній Модло vitana65@gmail.com Сергій Семеріков vitana65@gmail.com Катерина Шмельцер vitana65@gmail.com <p><span class="tlid-translation translation" lang="uk"><span class="" title=""> Модло</span></span> Є.О., <span class="tlid-translation translation" lang="uk"><span class="" title="">Семеріков</span></span> С.О., <span class="tlid-translation translation" lang="uk"><span class="" title="">Шмельцер</span></span> К.О. Модернізація професійної підготовки бакалаврів електромеханіки: компетентнісний підхід на базі ІКТ.</p> <p><span class="tlid-translation translation" lang="uk"><span class="" title="">Аналіз стандартів підготовки електромеханіки в Україні показав, що інженер-електромеханік здатний вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в певній галузі професійної діяльності або в процесі навчання. Ці проблеми характеризуються складністю та невизначеністю умов. Основні компетенції включають соціально-особистісні, загальнонаукові, інструментальні, загальнопрофесійні та спеціалізовано-професійні. Огляд наукових публікацій, присвячених навчанню електромеханіки, показав, що у підготовці інженерів-електромеханіків задіяні чотири галузі машинобудування: машинобудування та електротехніка (із загальним ядром електромеханіки), електронна інженерія та автоматика. <span title="">Спільне використання теорії, методів та засобів цих галузей призводить до появи комбінованої галузі машинобудування - мехатроніки.</span> Узагальнення досвіду професійної підготовки інженерів-електриків в Україні та за кордоном дає змогу визначити основні напрями модернізації їх професійної підготовки.<br></span></span></p> 2018-12-13T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3669 Використання засобів електронного навчання в самоосвіті державних службовців, залучених до глобальної торговельної діяльності 2019-11-15T21:17:40+02:00 Ольга Трякіна vitana65@gmail.com Олена Павленко vitana65@gmail.com Наталія Волкова vitana65@gmail.com Дар'я Кассім vitana65@gmail.com <p><span class="tlid-translation translation" lang="uk"><span class="" title="">Трякіна</span></span> О.О., <span class="tlid-translation translation" lang="uk"><span class="" title="">Павленко</span></span> О.О., <span class="tlid-translation translation" lang="uk"><span title="">Волкова</span></span> Н.П., <span class="tlid-translation translation" lang="uk"><span title="">Касім Д.О. Використання засобів електронного навчання в самоосвіті державних службовців, залучених до глобальної торговельної діяльності.</span></span></p> <p><span class="tlid-translation translation" lang="uk"><span title=""><span class="" title="">Стаття стосується питання впровадження засобів електронного навчання, включаючи електронну платформу Спільноти митного навчання та знань, розроблено Всесвітньою митною організацією, та кейси з Керівництва зі сприяння торгівлі, зібрані Економічною комісією Організації Об'єднаних Націй для Європи, до самоосвіти</span> <span class="" title="">процес нинішніх державних службовців (у рамках професійної підготовки) та майбутніх державних службовців (в рамках магістерських програм), пов'язаних з міжнародними торговельними операціями. Автори дають зміст та характеристика особливості існуючих електронних засобів навчання, пов'язані з підготовкою професіоналів у галузі митної служби та торгівлі, а також певних завдань, розроблених авторами. Ефективність вищезазначених електронних засобів навчання експериментально доведена у роботі, яка показала, що ці засоби сприяють зростанню професійної компетентності державних службовців та дають чудову можливість залучити їх до навчання протягом усього життя для здобуття різні професійні знання та вміння.<br></span></span></span></p> <p>&nbsp;</p> 2018-12-13T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3671 Google Classroom як інструмент підтримки змішаного навчання студентів-географів 2019-11-15T21:17:40+02:00 Ольга Бондаренко vitana65@gmail.com Світлана Мантуленко vitana65@gmail.com Андрій Пікільняк vitana65@gmail.com <p>Бондаренко О.В.,&nbsp;Мантуленко С.В.,&nbsp;Пікільняк А.В.&nbsp;Google Classroom як інструмент підтримки змішаного навчання для студентів географії.</p> <p>Стаття розкриває досвід організації змішаного навчання для студентів географії за допомогою Google Classroom, а також розкриває його потенційне використання у вивченні географії.&nbsp;<span title="">Останні три роки автори випробовували такі класи та дистанційні курси, як «Картографія та основи топографії», «Географія населення», «Інформаційні системи та технології в туристичній галузі», «Регіональна економіка та соціальна географія світу» (Європа)</span> <span title="">та СНД) ”,“ Регіональна економічна та соціальна географія світу (Африка, Латинська Америка, Азія, Англо-Америка, Австралія та Океанія) ”,“ Соціально-економічна картографія ”.</span></p> <p><span title="">У статті наголошується на переваги використання зазначеного інтерактивного інструменту при вивченні географічних дисциплін.&nbsp;Як було встановлено, організація навчального процесу з використанням Google Classroom забезпечує єдність навчання в класі і поза ним; він призначений для ефективної взаємодії суб'єктів, які навчаються в режимі реального часу;&nbsp;контролювати якість навчання та контролювати навчальні досягнення учнів у класі, а також поза ним тощо.</span></p> <p><span title="">У статті окреслено недоліки, які слід враховувати при організації змішаного навчання за допомогою Google Classroom, включаючи випадкове переважання зовнішньої мотивації учнів у навчанні та їх низький рівень готовності до роботи в класі; недостатній рівень матеріально-технічного забезпечення в деяких аудиторіях; потреба в позакласній педагогічній підтримці; відсутність вказівок щодо змістового аспекту сторінок Google Classroom тощо.</span></p> <p><span title="">В ході серії тестів, проведених в 2016-2017 роках, було виявлено збільшення числа студентів-геологів з достатнім рівнем академічних досягнень і зменшення числа учнів з низьким рівнем.</span></p> 2018-12-13T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3672 Доповнена реальність та перспективи її застосування у навчанні майбутніх інженерів 2019-11-15T21:17:40+02:00 Наталія Рашевська vitana65@gmail.com Володимир Соловйов vitana65@gmail.com <p>Рашевська Н.В., Соловйов В.М.&nbsp;Доповнена реальність та перспективи її застосування у навчанні майбутніх інженерів.</p> <p>Система освіти України тісно пов'язана зі світовими тенденціями освіти, тому потребує постійного оновлення та розширення.&nbsp;Однією з прогресивних сфер організації навчального процесу є створення навчального середовища, яке дозволить студентам розкрити свій інтелектуальний потенціал під час пошуку необхідних знань.&nbsp;Ось чому метою статті є аналіз концепції доповненої реальності та перспективи її застосування в процесі підготовки майбутніх інженерів.&nbsp;Об'єктом дослідження є система підготовки майбутніх інженерів, яка використовує технології доповненої реальності в процесі підготовки майбутніх інженерів.&nbsp;Метод дослідження - аналіз впливу технологій доповненої реальності на підготовку майбутніх інженерів.&nbsp;Під час дослідження ми виявили позитивні сторони технологій доповненої реальності в процесі підготовки майбутніх інженерів.&nbsp;Ми визначили етапи створення деяких методичних системних компонентів викладання фундаментальних дисциплін у вищій школі за допомогою міждисциплінарної інтеграції та технологій доповненої реальності.</p> 2018-12-13T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3673 Визначення структури екологічної компетентності майбутніх гірничих інженерів: ІКТ-підхід 2019-11-15T21:17:40+02:00 Володимир Моркун vitana65@gmail.com Сергій Семеріков vitana65@gmail.com Наталія Моркун vitana65@gmail.com Світлана Грищенко vitana65@gmail.com Арнольд Ків vitana65@gmail.com <p>Моркун В.С.,&nbsp;Семеріков С.О.,&nbsp;Моркун Н.В.,&nbsp;Грищенко С.М.,&nbsp;Ків А.Е.&nbsp;Визначення структури екологічної компетентності майбутніх гірничих інженерів: ІКТ-підхід.</p> <p>Завдання полягає в розумному підборі засобів ІКТ для формування екологічної компетентності.&nbsp;Актуальним завданням є конструктивний та дослідницький підхід до підготовки майбутніх інженерів до виконання професійних обов'язків, щоб зробити їх здатними самостійно розробляти інженерні проекти та грамотно здійснювати контроль.&nbsp;Предмет дослідження: теоретичне обґрунтування системи компетентностей майбутніх гірничих інженерів. Методи: джерельний аналіз проблеми формування екологічної компетентності.&nbsp;Результати: визначення структури екологічної компетентності майбутніх гірничих інженерів. Висновок: актуальність матеріалу, який висвітлюється у статті, зумовлена необхідністю забезпечення ефективності навчального процесу при підготовці майбутніх гірничих інженерів.</p> 2018-12-13T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3674 Дослідження можливостей практичного застосування технологій доповненої реальності в інформаційно-освітньому середовищі для підготовки гірничих інженерів у ЗВО 2019-11-15T21:17:40+02:00 Сніжана Зелінська vitana65@gmail.com Альберт Азарян vitana65@gmail.com Володимир Азарян vitana65@gmail.com <p>&nbsp;</p> <pre class="western" style="margin-bottom: 0.5cm; text-align: left;"><span style="font-family: aakar;">Зелінська С.О., Азарян А.А., Азарян В.О. </span><span style="font-family: aakar;">&nbsp;Дослідження можливостей практичного застосування технологій доповненої реальності в інформаційно-освітньому середовищі для підготовки гірничих інженерів у ВНЗ.</span></pre> <pre class="western" style="text-align: left;"><span style="font-family: DejaVu Math TeX Gyre;"><span lang="uk-UA">Технології доповненої реальності дозволяють отримувати необхідні </span></span><span style="font-family: DejaVu Math TeX Gyre;"><span lang="uk-UA">дані про навколишнє середовище та покращення сприйняття інформації. </span></span><span style="font-family: Abyssinica SIL;">Застосування технологій доповненої реальності в інформаційно-освітньому середовищі вищого навчального закладу дозволить отримати додаткові інструментальні засоби для підвищення якості освіти. </span><span style="font-family: Liberation Sans, sans-serif;">Застосування відповідних інструментальних засобів, до яких належать платформи доповненої реальності Vuforia, ARToolKit, Kudan дозволять представити викладачам необхідні інструменти для створення академічних програм доповненої реальності.</span></pre> <pre class="western" style="margin-bottom: 0.5cm; text-align: left;"><span style="font-family: aakar;"><br><br><br><br>.<br><br></span></pre> <p>&nbsp;</p> 2018-12-13T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3675 Автоматизація експорту даних з Open Journal Systems до наукометричних баз даних 2019-11-15T21:17:40+02:00 Сергій Семеріков vitana65@gmail.com Владислав Потоцький vitana65@gmail.com Катерина Словак vitana65@gmail.com Світлана Грищенко vitana65@gmail.com Арнольд Ків vitana65@gmail.com <p>Семеріков С.О., <span class="tlid-translation translation" lang="uk"><span class="" title="">Потоцький</span></span> В.С., <span class="tlid-translation translation" lang="uk"><span class="" title="">Словацька</span></span> К.І., <span class="tlid-translation translation" lang="uk"><span class="" title="">Грищенко С.М., Ків А.Е. Автоматизація експорту даних із відкритих журнальних систем до індексу російського наукового цитування.</span></span></p> <p>Показано, що розрахунок наукометричних показників вчений, а також наукових журнальних систем до індексу російського наукового цитування. <span class="tlid-translation translation" lang="uk"><span class="" title="">Виявлено, що провідні наукометричні бази даних мають </span><span class="" title="">можливості автоматизованого збору метаданих із веб-сайту наукового журналу із застосуванням спеціалізованих електронних систем управління документами, зокрема Open Journal Systems.</span></span> <span class="tlid-translation translation" lang="uk"><span class="" title="">Встановлено, що Open Journal Systems успішно експортує метадані про статтю з наукових журналів до наукометричних баз даних Scopus, Web of Science та Google Scholar.</span> <span title="">Однак,</span> <span class="" title="">не існує стандартного методу експорту з «Відкритих журнальних систем» до таких наукометричних баз даних, як російський індекс наукового цитування та індекс «Коперник», який би визначив необхідність досліджень. <span title="">В результаті дослідження була запропонована інфологічна модель експорту метаданих з «Відкритих журнальних систем» до російського індексу наукового цитування.</span> Плагін SirenExpo був розроблений для експорту даних з «Відкритих журнальних систем» до російського індексу наукового цитування шляхом використання системи підготовки Articulus.</span></span></p> <div class="oSioSc"> <div id="tw-target"> <div id="kAz1tf" class="g9WsWb"> <div id="tw-target-text-container" class="tw-ta-container tw-nfl"> <p>&nbsp;</p> </div> </div> </div> </div> 2018-12-13T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3676 Доповнена реальність: український сучасний бізнес та освіта майбутнього 2019-11-15T21:17:40+02:00 Ірина Мінтій vitana65@gmail.com Володимир Соловйов vitana65@gmail.com <p>Мінтій І.С., Соловйов В.М. Доповнена реальність: український сучасний бізнес та освіта майбутнього.</p> <p><span class="tlid-translation translation" lang="uk"><span title="">Мета дослідження: аналіз сучасного стану та перспективи р</span><span class="" title="">озвитку доповненої реальності в Україні в бізнесі та освіті. <span title="">Цілі дослідження: проаналізувати досвід використання доповненої реальності в рекламі, маркетингу, освіті України;</span> дослідити проблеми, що існують у цьому напрямку. <span title="">Об'єкт дослідження: процес використання доповненої реальності в рекламі, маркетингу, освіті.</span> Предмет дослідження: конкретні проєкти, що використовують доповнену реальність у рекламі, маркетингу, освіті. <span title="">Використовуючи метод дослідження був теоретичним, що включав аналіз статей та матеріалів конференцій з проблеми дослідження.</span> Результати дослідження: сьогодні доповена реальність використовується насамперед у сфері реклами та маркетингу України. Як приклад можна навести рекламу «Київстар» (віртуальна екскурсія по Україні, квест розширеної реальності), деякі українські компанії мають певні результати в цьому напрямку, наприклад, Augmented Pixels, Simo AR (при розробці браузера з доповненою реальністю) , послуга квитків Kontramarka реалізована), Live Animations (такі проекти, як Wonderland AR, My Yeti, Live Coloring, Gapchinska, Live Photo вже реалізовані). Серед проблем, що існують із впровадженням цих технологій в освіті, перш за все, ми можемо відзначити дефіцит фахівців з підготовки таких освітніх проектів та неузгоджені дії бізнесу та освіти в цьому напрямку. Основні висновки та рекомендації: для розповсюдження результатів досліджень необхідно провести тематичні заходи всеукраїнського рівня.<br></span></span></p> <p>&nbsp;</p> 2018-12-13T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3677 Хмарні технології та доповнена реальність: перспективи використання 2019-11-15T21:17:40+02:00 Майя Попель vitana65@gmail.com Марія Шишкіна vitana65@gmail.com <p><span class="tlid-translation translation" lang="uk"><span class="" title="">Попель</span></span> М.В,, <span class="tlid-translation translation" lang="uk"><span class="" title="">Шишкіна</span></span> М.П. Хмарні технології та доповнена реальність: перспективи використання.</p> <p><span class="tlid-translation translation" lang="uk"><span class="" title="">У статті розглядається перспективи використання доповненої реальності як компонент хмарного середовища. Цілі дослідження наступнє: дослідити можливість доповненої реальності із залученням хмарних компонентів середовища. Цілі дослідження наступні: розглянути поняття доповненої реальності; <span title="">проаналізувати досвід доповненої реальності з використанням хмарного середовища/системи;</span> <span title="">окреслити перспективи використання доповненої реальності у навчальних закладах;</span> розглянути технічні умови використання доповненої реальності. Об’єктом дослідження є: навчальний процес у закладах освіти України різного рівня акредитації. <span title="">Використані методи дослідження наступні: аналіз наукових публікацій, спостереження.</span> Результати дослідження наступні: на основі аналізу наукових праць встановлено, що досвід доповненої реальності, що використовується в системах, заснованих на хмарних технологіях, вже існує. Однак, успіх такого поєднання ще не доведений. В даний час відомі лабораторні випробування, поки експеримент не проводився в природних умовах у контрольних та експериментальних групах. Виявлено, що залучення доповненої реальності для освітян вимагає розробки нових методичних та дидактичних матеріалів, коректування та оновлення навчальної програми. Основні висновки та рекомендації: основними принципами використання доповненої реальності в навчальному процесі є: середовище проектування, яке є досить гнучким, слід приділяти увагу навчальним та дидактичним питанням; коригування навчального змісту для засвоєння матеріалу, передбаченого навчальною програмою; розробити методи дослідження, які можуть бути використані у навчанні разом із елементами доповненої реальності; розробка адаптивних матеріалів; підготовка вчителів, яка включатиме доповнену реальність у навчальній практиці.<br></span></span></p> 2018-12-13T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3678 Використання доповненої реальності для навчання глобального читання дошкільнят з розладами аутичного спектра 2019-11-15T21:17:40+02:00 Таміла Коломоєць vitana65@gmail.com Дар’я Кассім vitana65@gmail.com <p><span class="tlid-translation translation" lang="uk"><span class="" title="">Коломоєць</span></span> Т.Г., Касім Д.А. Використання доповненої реальності для навчання глобального читання дошкільнят з розладами аутичного спектра.</p> <p><span class="tlid-translation translation" lang="uk"><span title="">За останнє десятиліття відбулося значне збільшення кількості </span><span class="" title="">дітей з порушеннями&nbsp;аутичного спектра (АСД) у світі відзначається. <span title="">Україна не є винятком.</span> Високі показники захворюваності на АСД потребує пошуку нових способів виправлення цих груп дітей. Мета дослідження: обґрунтувати доцільність використання технологій доповненої реальності для навчання глобального читання в спеціальній освіті дітей-аутистів. У ході дослідження були використані експеримент, описовий та порівняльний методи аналізу, узагальнення, метод логічного дослідження. Результати дослідження: показано, що в навчально-корекційному процесі дітей з АСД доцільно використовувати технології доповненої реальності, щоб навчити їх глобальному читанню. Використання доповненої реальності виявляє низку нових можливостей, перспективними з яких є взаємодія із штучними світовими мобільними пристроями, які є більш доступними та передбачуваними для особливого розвитку дітей-аутистів. На початковому етапі навчання глобального читання інструмент доповненої реальності використовується в наборі послідовних груп завдань. Перший із них спрямований на розвиток зорового сприйняття, формування вміння аналізувати, виділяти та узагальнювати, орієнтуватися в просторі. Другий та третій набори завдань включали навчання дітей розуміти значення слів, співвідношення слів із зображеннями, представленими на екрані гаджетів. На завершальному етапі, а саме викладання глобального читання, технологія доповненої реальності відкрила необмежені можливості використання різних текстових матеріалів та віртуальних образів до них. Висновки: а) аналіз експериментальної роботи з дошкільнятами з АСД свідчить про те, що використання доповненої реальності у навчанні глобального читання дітей сприяє підвищенню ефективності навчально-корекційного процесу; б) технологія доповненої реальності дозволила піднятися на якісно новий рівень оволодіння глобальним читанням дітей-аутистів; в) перспективами подальших експериментальних досліджень стане впровадження запропонованої методології та отримання її ефективності на практиці.<br></span></span></p> 2018-12-13T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/3679 Вихідні дані 2019-11-15T20:07:08+02:00 2018-12-13T00:00:00+02:00 ##submission.copyrightStatement##