Науковий журнал містить матеріали, присвячені висвітленню теоретико-практичних проблем педагогіки вищої та загальноосвітньої школи, становлення і розвитку освітньої парадигми, інтеграції психолого-педагогічних чинників в організацію навчально-виховного процесу.

Том 53 № 1 (2019): Освітній вимір

Збiрник наукових праць «Освiтнiй вимiр» мiстить матерiали, присвяченi висвiтленню теоретико-практичних проблем педагогiки вищої та загальноосвiтньої школи, становлення i розвитку освiтньої парадигми, iнтеграцiї психолого-педагогiчних чинникiв в органiзацiю навчально-виховного процесу.

Випуск мiстить матерiали шостого мiжнародного семiнару «Хмарнi технологiї в освiтi» (Кривий Рiг, Україна, 21 грудня 2018 року). Оригiнальна онлайн публiкацiя — у 2433 томi CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org, ISSN 1613–0073).

Опубліковано: 2019-12-20

Навчальнi цифровi iгри: моделi та реалiзацiя

5-25

А. В. Токарєва, Н. П. Волкова, І. В. Гаркуша

Педагогiчнi методи використання даних дистанцiйного зондування Землi у сучаснiй шкiльнiй практицi

80-94

І. В. Холошин, І. М. Варфоломєєва, О. В. Ганчук, О. В. Бондаренко, А. В. Пiкiльняк

Iмпортування тестових питань до системи управлiння навчання Moodle

111-124

І. С. Мiнтiй, С. В. Шокалюк, Т. А. Вакалюк, М. М. Мiнтiй, В. М. Соловйов

Використання вiртуального середовища “Proteus” для пiдготовки майбутнiх фахiвцiв у галузi iнформацiйних технологiй

181-198

В. Г. Шамоня, О. В. Семенiхiна, В. В. Прошкiн, О. В. Лебiдь, С. Я. Харченко, О. С. Литвин

Якість аналізу Google Lens: аналіз можливості використання в навчальному процесі

219-234

В. Б. Шаповалов, Є. Б. Шаповалов, Ж. І. Бiлик, Г. П. Мегалiнська, І. О. Музика
Переглянути всі випуски