Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 43 (2014) ВІРТУАЛЬНІ ДИНАМІЧНІ МОДЕЛІ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ Анотація   PDF
 
№ 44 (2015) ВІРТУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНО-ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ Анотація   PDF
 
№ 40 (2014) ВАЖЛИВІСТЬ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ЗАСВОЄННЯ КРАЄЗНАВЧО-ТУРИСТИЧНИХ ЗНАНЬ СТУДЕНТАМИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Анотація   PDF
 
№ 46 (2015) ВЕРБАЛЬНІ ЧИННИКИ УСПІШНОГО ВЕБ-КУРСУ Анотація   PDF
 
№ 33 (2011) ВЗАЄМОДІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО Й ЕМОЦІЙНОГО АСПЕКТІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ДОСВІД Анотація   DOC
Л. І. Орєхова
 
№ 33 (2011) ВЗАЄМОДІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ТА ЕМОЦІЙНОГО АСПЕКТІВ У ФОРМУВАННІ ЕСТЕТИЧНИХ ПОТРЕБ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ Анотація   DOC
В. Я. Голінська
 
№ 33 (2011) ВЗАЄМОДІЯ ВИКЛАДАЧА ТА СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ЗАСТОСУВАННЯ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР Анотація   DOC
О. М. Шлапак
 
№ 37 (2013) ВЗАЄМОДІЯ ДНЗ ІЗ СІМ’ЄЮ, ЩО ВИХОВУЄ ДИТИНУ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ Анотація   PDF
І. Л. Паласевич
 
№ 37 (2013) ВЗАЄМОДІЯ СІМ’Ї ТА ОСВІТНЬОЇ УСТАНОВИ В СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В ДИТИНСТВІ Анотація   PDF
І. П. Рогальська
 
№ 42 (2014) ВИВЧЕННЯ ДОСВІДУ ОРГАНІЗАЦІЇ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ В НАРОДНИХ ШКОЛАХ КАТЕРИНОСЛАВЩИНИ В СУЧАСНІЙ ПРАКТИЦІ ВИЩОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
 
№ 39 (2013) ВИВЧЕННЯ ПРИКМЕТНИКІВ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ НА І КУРСІ Анотація   PDF
 
№ 37 (2013) ВИВЧЕННЯ СПЕЦКУРСУ «ОСНОВИ НАУКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАЦІ СТУДЕНТІВ» ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ Анотація   PDF
Я. В. Топольник
 
№ 39 (2013) ВИВЧЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ЛЕКСИКИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ПЕРЕКЛАДАЧІВ Анотація   PDF
 
№ 37 (2013) ВИДИ ВПРАВ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ДО НАПИСАННЯ ТВОРІВ Анотація   PDF
Л. С. Цоуфал
 
№ 37 (2013) ВИКОРИСТАНННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Н. В. Рогальська
 
№ 35 (2012) ВИКОРИСТАННЯ ІДЕЙ СИНЕРГЕТИЧНОГО ПІДХОДУ В КУЛЬТУРОЛОГІЧНІЙ ОСВІТІ Анотація   PDF
Н. М. Костриця
 
№ 44 (2015) ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Анотація   PDF
 
№ 37 (2013) ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ У ПЕДАГОГІЧНИХ ВНЗ Анотація   PDF
В. В. Городиська
 
№ 38 (2013) ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ Анотація   PDF
Наталя Василівна Рашевська
 
№ 41 (2014) ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДО ТОЛЕРАНТНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
 
№ 33 (2011) ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ – УМОВА ГАРМОНІЗАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ТА ЕМОЦІЙНОГО ФАКТОРІВ НАВЧАННЯ Анотація   DOC
В. Є. Берека
 
№ 47 (2016) ВИКОРИСТАННЯ АЛГОРИТМІЧНОГО ПІДХОДУ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ» Анотація   PDF
Олександра Василівна Шаран, Володимир Лук’янович Шаран
 
№ 41 (2014) ВИКОРИСТАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ Анотація   PDF
 
№ 42 (2014) ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ В НАУКОВИХ СЕКЦІЯХ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ Анотація   PDF
 
№ 37 (2013) ВИКОРИСТАННЯ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ПЕРЕКАЗУВАТИ ТЕКСТИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Анотація   PDF
Н. М. Гордій
 
№ 38 (2013) ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДИДАКТИЧНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ ЗАКЛАДАННЯ ОСНОВ УСПІШНОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА У ПОДАЛЬШОМУ НАВЧАННІ Анотація   PDF
Надія Василівна Олефіренко
 
№ 38 (2013) ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ Анотація   PDF
Людмила Петрівна Лисогор
 
№ 40 (2014) ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМІ ПОЧАТКОВОЇ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
 
№ 44 (2015) ВИКОРИСТАННЯ КРАЄЗНАВСТВА ЯК ЗАСОБУ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМ НАВЧАННЯ ІСТОРІЇ У ШКОЛІ (30-50-ТІ РР. ХХ СТ.) Анотація   PDF
 
№ 40 (2014) ВИКОРИСТАННЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ Анотація   PDF
 
91 - 120 з 965 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>