Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 38 (2013) ЗАСАДНИЧІ ПРИНЦИПИ ІСНУВАННЯ КИЇВСЬКОГО НАВЧАЛЬНОГО ОКРУГУ В ПЕРІОД 1833–1834 рр. УКАЗИ ІМПЕРАТОРА ТА ЦИРКУЛЯРИ МІНІСТРА НАРОДНОЇ ОСВІТИ (за матеріалами «Журнала министерства народного просвещения») Анотація   PDF
Ганна Олексіївна Кільова
 
№ 34 (2012) ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ТЕХНОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ Анотація   DOC
О. І. Кучма, О. О. Цись
 
№ 45 (2015) ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКА ОСВІТИ Анотація   PDF
 
№ 38 (2013) ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФУНДАМЕНТАЛЬНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ У ТЕХНІЧНИХ ВНЗ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Наталія Михайлівна Кіяновська
 
№ 46 (2015) ЗАСТОСУВАННЯ ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ ЯК ОДНОГО З АСПЕКТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ Анотація   PDF
 
№ 34 (2012) ЗАСТОСУВАННЯ ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВЧИХ МАТЕРІАЛІВ У ВИКЛАДАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ Анотація   DOC
Г. А. Максименко
 
№ 44 (2015) ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ КОМАНДНОСТІ В УМОВАХ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДГОТОВКОЮ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ Анотація   PDF
 
№ 33 (2011) ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВІДКРИТОЇ ОСВІТИ І ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ ТА ЇХ РОЛЬ У ПРОЦЕСАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ Анотація   DOC
І. П. Шуміліна
 
№ 39 (2013) ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ: ПОНЯТТЯ І СТРУКТУРА Анотація   PDF
 
№ 45 (2015) ЗМІНА РОЛІ ВЧИТЕЛЯ В НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ – ОДНЕ З ОСНОВНИХ ЗАВДАНЬ СУЧАСНОЇ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ГЕОГРАФІЇ Анотація   PDF
 
№ 40 (2014) ЗМІСТ І НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВОЇ ШКОЛИ ПРОФЕСОРА Н. В. ГАВРИШ Анотація   PDF
 
№ 38 (2013) ЗМІСТ І СТРУКТУРА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ Анотація   PDF
Ірина Олексіївна Доценко
 
№ 34 (2012) ЗМІСТ І СУТНІСТЬ САМОСТІЙНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ Анотація   DOC
В. Я. Полякова
 
№ 46 (2015) ЗМІСТ, ЗАСОБИ І СТРУКТУРА ДІАГНОСТУВАННЯ РІВНЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН Анотація   PDF
 
№ 41 (2014) ЗМІСТ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО СКЛАДНИКАУ ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ Анотація   PDF
 
№ 43 (2014) ЗМІСТ ЛЕКСИЧНОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У СПЕЦІАЛЬНІЙ ШКОЛІ Анотація   PDF
 
№ 37 (2013) ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ ТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ Анотація   PDF
Г. П. Щука
 
№ 38 (2013) ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «СУГЕСТІЯ» В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ МИНУЛОГО ТА СУЧАСНОСТІ" Анотація   PDF
Вікторія Миколаївна Міщанчук
 
№ 34 (2012) ЗМІСТ ПОНЯТЬ «КОМПЕТЕНЦІЯ» І «КОМПЕТЕНТНІСТЬ» У ПРАЦЯХ СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІВ Анотація   DOC
С. В. Бас
 
№ 37 (2013) ЗМІСТ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
В. В. Сгадова
 
№ 41 (2014) ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Анотація   PDF
 
№ 33 (2011) ЗМІСТ ТА СУТНІСТЬ ТВОРЧОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ Анотація   DOC
Д. В. Щербина
 
№ 43 (2014) ЗМІСТ, ФОРМИ І МЕТОДИ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ В УМОВАХ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
 
№ 43 (2014) ЗМІСТОВО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНОГО ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГІЇ Анотація   PDF
 
№ 41 (2014) ЗНАЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ФАХОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО СПЕЦІАЛІСТА Анотація   PDF
 
№ 47 (2016) ИССЛЕДОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ К СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ОДАРЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ Анотація   PDF
Екатерина Юрьевна Беляева
 
№ 44 (2015) К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПОДГОТОВКИ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА КАК СУБЪЕКТА СОЦИАЛЬНО-ПОМОГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Анотація   PDF
 
№ 45 (2015) КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНЦІЇ, ЇХ ФОРМУВАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ Анотація   PDF
 
№ 38 (2013) КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ ГЕОГРАФІЇ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
Світлана Дмитрівна Тросюк
 
№ 35 (2012) КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ Анотація   PDF
Ю. В. Рибалко
 
241 - 270 з 965 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >>