Особливостi органiзацiї корекцiйної роботи з дiтьми iз порушеннями iнтелектуального розвитку в умовах загальноосвiтнього заклад

Основний зміст статті

Любов Василiвна Меркульєва
Свiтлана Олександрiвна Виноградова

Анотація

Анотацiя. В статтi розглядається проблема включення дiтей з
iнтелектуальними порушеннями в середовище загальноосвiтньої
школи з iнклюзивною формою навчання. В основi iнклюзивної освiти
лежать iдеї рiвного ставлення до всiх членiв суспiльства незалежно вiд
їхньої нацiональностi, статi, раси, культури, соцiального стану, релiгiї,
iндивiдуальних можливостей i здiбностей. У статтi акцентується
увага на особливостях органiзацiї корекцiйної роботи з дiтьми з
iнтелектуальними порушеннями та розкриваються шляхи реалiзацiї
корекцiйного компоненту в умовах загальноосвiтнього закладу.
За результатами здiйсненого авторами теоретико-методологiчного
аналiзу у статтi представлено думку вчених-олiгофренопедагогiв
про особливостi процесу корекцiйного навчання та виховання дiтей
з iнтелектуальними порушеннями. У якостi головного аргументу
ефективної реалiзацiї iнклюзiї дiтей з iнтелектуальними порушеннями
є модифiкацiя методiв, методик та прийомiв i принципiв спецiальної
дидактики в освiтньо-iнтеграцiйному процесi. Корекцiйно-розвивальне
навчання передбачає поглиблену роботу з корекцiї психiчних функцiй,
пiзнавальної дiяльностi, навичок спiлкування, а також з розвитку
вмiнь i навичок у процесi трудового навчання спроможностi i
здiбностей дiтей.

Деталі статті

Як цитувати
Меркульєва, Л., & Виноградова, С. (2020). Особливостi органiзацiї корекцiйної роботи з дiтьми iз порушеннями iнтелектуального розвитку в умовах загальноосвiтнього заклад. Актуальні проблеми психології в закладах освіти, (10), 163-175. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/psychology/article/view/3922
Розділ
Розділ IV
Біографії авторів

Любов Василiвна Меркульєва, КЗШ I–III ступенiв № 28

вчитель-дефектолог

Свiтлана Олександрiвна Виноградова, КЗШ I–III ступенiв № 28

вчитель-логопед

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.