[1]
Даценко, О. 2020. Задоволенiсть життям як критерiй позитивного функцiонування особистостi. Актуальні проблеми психології в закладах освіти. 10 (Квіт 2020), 31-42.