[1]
Сенько, Т. 2020. Пiдготовка студентiв-психологiв до аналiзу соцiальних ролей у мiжпоколiннiй взаємодiї. Актуальні проблеми психології в закладах освіти. 10 (Квіт 2020), 240–269.