(1)
Токарева, Н. Психологiчний дискурс моделювання деонтологiчного профiлю майбутнiх педагогiв. psychology 2020, 119-131.