(1)
Федорінова, О.; Гапочка, Я. Гендерна детермiнацiя вибору стилiв поведiнки студентами в конфлiктних ситуацiях. psychology 2022, 12.