Даценко, О. (2020). Задоволенiсть життям як критерiй позитивного функцiонування особистостi. Актуальні проблеми психології в закладах освіти, (10), 31-42. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/psychology/article/view/3903