Гапочка, Я. (2021). Психологiчнi особливостi партнерської взаємодiї вчителя та батькiв дитини з особливими освiтнiми потребами в умовах iнклюзивної освiти. Актуальні проблеми психології в закладах освіти, 11, 131-139. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/psychology/article/view/4418