Федорінова, О., & Гапочка, Я. (2022). Гендерна детермiнацiя вибору стилiв поведiнки студентами в конфлiктних ситуацiях. Актуальні проблеми психології в закладах освіти, 12. https://doi.org/10.31812/psychology.v12i.5780