[1]
Н. Токарева, Психологiчний дискурс моделювання деонтологiчного профiлю майбутнiх педагогiв, psychology, no 10, pp 119-131, Квіт 2020.