[1]
А. Яковлева, Психологiчнi особливостi синдрому емоцiйного вигорання працiвникiв освiти, psychology, vol 11, pp 163-175, Трав 2021.