[1]
О. Федорінова і Я. Гапочка, «Гендерна детермiнацiя вибору стилiв поведiнки студентами в конфлiктних ситуацiях», psychology, вип. 12, Трав 2022.