Даценко, О. Задоволенiсть життям як критерiй позитивного функцiонування особистостi. Актуальні проблеми психології в закладах освіти, no 10, Apr. 2020, pp 31-42, https://journal.kdpu.edu.ua/psychology/article/view/3903.