Сухарєва , С. (2022). Культурологiчнi елементи твору «Пан Тадеуш» А. Мiцкевича та їх iнтепретацiя в перекладi М. Рильського. Мови та літератури світу, (1), 112–126. https://doi.org/10.31812/wll.4736