ПОЛІФОНІЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЕПІКИ: ТРАДИЦІЯ І ДЕКОНСТРУКЦІЯ

Олена Олександрівна Бровко

Анотація


Стаття присвячена аналізу поліфонії в сучасному прозовому творі. У дослідженні розглядаються внутрішні жанрові можливості, які містить новела як мала епічна форма, та вияви позажанрових звязків у творах Тараса Прохаська «НепрОсті», Василя Слапчука «Осінь за щокою», Сергія Жадана «Ворошиловград», Артема Чеха «Анатомічний атлас. Важко бути жабою».

Ключові слова: поліфонія, новела, структура, роман, проза, поетика, традиція, деконструкція.

Статья посвящена анализу полифонии в современном прозаическом произведении.
В исследовании рассматриваются внутренние жанровые возможности, которые содержит новелла как малая эпическая форма, и проявления внежанровых связей в произведениях «НепрОстые» Тараса Прохасько, «Осень за щекой» Василия Слапчука, «Ворошиловград» Сергея Жадана, «Анатомический атлас. Трудно быть жабой» Артема Чеха.

Ключевые слова: полифония, структура, роман, проза, поэтика, традиция, деконструкция.

The article deals with the analysis of polyphony in modern prose work. Intragenre possibilities of short story аs a small epic form and result of nongenre recations are examined in the investigation in works of «NeprOsti» by Taras Prokhaskо, «Osin' za shhokoyu» by Vasyl  Slapchuk, «Voroshylovgrad» by Serhij Zhadan, «Anatomichnyj atlas. Vazhko buty zhaboyu» by Artem Chekh.

Key words: polyphony, structure, novel, prose, poetics, tradition, deconstruction.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.