МІКРОПОЕТОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ В РОМАНАХ Л.-Ф. СЕЛІНА

Данило Максимович Троян

Анотація


У статті розглядаються найбільш сутнісні авторські новації на рівні мікропоетики роману Луї-Фердінана Селіна «Подорож на край ночі», зокрема, в лексиці й синтаксисі твору. Результати дослідження дають можливість зробити ряд висновків про формування принципово нового типу художнього цілого в романі.

Ключові слова: мікропоетика, Л.- Ф Селін, поетика, роман.

В статье рассматриваются наиболее сущностные авторские новации на уровне микропоетики романа Луи-Фердинанда Селина «Путешествие на край ночи», в частности, в лексике и синтаксисе произведения. Результаты исследования позволяют сделать ряд выводов о формировании принципиально нового типа художественного целого в романе.

Ключевые слова: микропоетика, Л.-Ф Селин, поэтика, роман.

The article deals with the most important authorial innovations at the level of micro-poetics of the novel "Journey to the End of the Night" by Louis-Ferdinand Сeline, in particular lexical and syntactic. The results of the study give an opportunity to make a number of conclusions about the formation of a fundamentally new type of artistic whole in the novel.

Keywords: micro-poetics, L.-F. Celine, poetics, novel.

 


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.