(1)
Підопригора, С. Артбук «Мороки» О. Михеда: специфіка синтезу вербального та візуального образів. world_lit 2020, 14, 65-73.