(1)
Протопопова, К. ДОМIНАНТНИЙ КОНЦЕПТ ПОВIСТI Б. АНТОНЕНКА-ДАВИДОВИЧА «СМЕРТЬ». ЛітературиСвіту 2021, 15, 55–75.