Варданян, М. (2020). Перекладацька діяльність української діаспори ХХ століття: напрями та здобутки. Літератури світу: поетика, ментальність і духовність, 14, 16–26. https://doi.org/10.31812/world_lit.v14i0.3790