Галич, О. (2020). Специфіка відтворення зовнішності та внутрішнього світу реальної особи в спогадах С. Єфремова. Літератури світу: поетика, ментальність і духовність, 14, 27-36. Retrieved із https://journal.kdpu.edu.ua/world_lit/article/view/3791