Протопопова, К. (2021). ДОМIНАНТНИЙ КОНЦЕПТ ПОВIСТI Б. АНТОНЕНКА-ДАВИДОВИЧА «СМЕРТЬ». Літератури світу: поетика, ментальність і духовність, 15, 55–75. https://doi.org/10.31812/world_lit.v15i0.4545