Каневська, О. (2021). ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ЕМОТИВНОСТI В МАЛIЙ ПРОЗI О. I. СОЛЖЕНИЦИНА: ЛIНГВОСТИЛIСТИЧНИЙ АСПЕКТ. Літератури світу: поетика, ментальність і духовність, 15, 161–177. https://doi.org/10.31812/world_lit.v15i0.4552