Захарова, Н. (2021) «Сегментацiя як одна з характеристик iдiостилю письменника (структурно-функцiональний аспект)», Літератури світу: поетика, ментальність і духовність, 15, с. 37–54. doi: 10.31812/world_lit.v15i0.4544.