Любецька, В. В. «Епічний стиль: від класичного (строгого) до вільного (змішаного)». Літератури світу: поетика, ментальність і духовність, вип. 5, Червень 2015, с. 93-105, doi:10.31812/world_lit.v5i0.1235.