Протопопова, К. «ДОМIНАНТНИЙ КОНЦЕПТ ПОВIСТI Б. АНТОНЕНКА-ДАВИДОВИЧА ‘СМЕРТЬ’». Літератури світу: поетика, ментальність і духовність, вип. 15, Грудень 2021, с. 55–75, doi:10.31812/world_lit.v15i0.4545.