Каневська, О. «ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ЕМОТИВНОСТI В МАЛIЙ ПРОЗI О. I. СОЛЖЕНИЦИНА: ЛIНГВОСТИЛIСТИЧНИЙ АСПЕКТ». Літератури світу: поетика, ментальність і духовність, вип. 15, Грудень 2021, с. 161–177, doi:10.31812/world_lit.v15i0.4552.