Словник фразеологізмів української мови на позначення невербальної комунікації: засади і принципи побудови

Основний зміст статті

Ганна Демиденко

Анотація

Статтю присвячено розгляду структури, змісту, особливостей побудови  українського фразеологічного словника, який репрезентує невербальну комунікацію лінгвоносіїв; окреслено основні засади і принципи укладання лексикографічної праці, зокрема з’ясовано специфіку словника за типом і призначенням, за характером репрезентації мовної одиниці, способом її подання; визначено орієнтовний обсяг реєстру фразем, загальну концепцію подачі матеріалу у словниковій статті. Проект словника, що транслює ментальну, етнічну своєрідність українців крізь призму невербального спілкування, є першою спробою упорядкування відповідних фразеологічних номінацій жестів, міміки, поз, ходи, комунікативно значущих рухів тощо.

Деталі статті

Як цитувати
Демиденко, Г. (2019). Словник фразеологізмів української мови на позначення невербальної комунікації: засади і принципи побудови. Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету, 19, 9-18. https://doi.org/10.31812/filstd.v19i0.2319
Розділ
Структура і семантика мовних одиниць

Найчастіше читають статті цього автора (авторів)

Особливість: цей модуль вимагає, що б був включений хоча б один модуль статистики / звітів. Якщо ваші модулі статистики повертають більше однієї метрики, то будь ласка обраний вами головну метрику на сторінці налаштувань сайту адміністратором і / або на сторінках налаштування керуючого журналом.