Том 18 (2018)

					View Том 18 (2018)

У збірнику порушено актуальні проблеми сучасної філології. Розглянуто традиційні й нетрадиційні підходи до різних лінгвістичних та літературознавчих явищ. Представлено важливі аспекти викладання мов у школі та вищому навчальному закладі.

Для науковців-філологів і вчителів-словесників навчальних закладів різних типів.

Опубліковано: 2018-12-20

Весь випуск

 • Титульний аркуш

  1
  DOI: https://doi.org/10.31812/filstd.v18i0.2117
 • Вихідні дані

  2
  DOI: https://doi.org/10.31812/filstd.v18i0.2119
 • Редакційна колегія

  3-4
  DOI: https://doi.org/10.31812/filstd.v18i0.2120
 • Зміст

  5-8
  DOI: https://doi.org/10.31812/filstd.v18i0.2121

Структура і семантика мовних одиниць

Лінгвістика і поетика тексту

 • Lexical language play in “The big bang theory” sitcom

  Еkaterinа Vasilenko, Anastasiya Kniga
  89-97
  DOI: https://doi.org/10.31812/filstd.v18i0.2130
 • Функция стилистического контекста в текстах-рассуждениях

  Александр Горбань
  98-107
  DOI: https://doi.org/10.31812/filstd.v18i0.2131
 • Актуалізація прецедентності в публіцистиці Івана Багряного

  Жанна Колоїз
  108-127
  DOI: https://doi.org/10.31812/filstd.v18i0.2132

Методика викладання мов

 • Феномен “духовність” і мовна освіта

  Зінаїда Бакум
  128-140
  DOI: https://doi.org/10.31812/filstd.v18i0.2133
 • Редакційна політика

  147-168
  DOI: https://doi.org/10.31812/filstd.v18i0.2135
 • Відомості про авторів

  169-170
  DOI: https://doi.org/10.31812/filstd.v18i0.2136
 • Анотація

  171
  DOI: https://doi.org/10.31812/filstd.v18i0.2137
 • Додаткова інформація

  172
  DOI: https://doi.org/10.31812/filstd.v18i0.2138
 • Рецензії та анотації: Праця, ґрунтована на вичерпній дескрипції українських писемних пам’яток ХVІ–ХVІІ ст.

  141-145
  DOI: https://doi.org/10.31812/filstd.v18i0.2134