Том 18 (2018)

					View Том 18 (2018)

У збірнику порушено актуальні проблеми сучасної філології. Розглянуто традиційні й нетрадиційні підходи до різних лінгвістичних та літературознавчих явищ. Представлено важливі аспекти викладання мов у школі та вищому навчальному закладі.

Для науковців-філологів і вчителів-словесників навчальних закладів різних типів.

Опубліковано: 2018-12-20

Весь випуск

Структура і семантика мовних одиниць

Лінгвістика і поетика тексту

Методика викладання мов