Феномен “духовність” і мовна освіта

Автор(и)

  • Зінаїда Бакум

DOI:

https://doi.org/10.31812/filstd.v18i0.2133

Ключові слова:

феномен “духовність”, біблійні тексти, мовна освіта, духовна особистість, ключові та предметні компетентності

Анотація

У статті розглянуто феномен “духовність” як основу людського буття, моралі, презентованої прагненням людини до істини, любові, толерантності, поваги до навколишніх. Указано на необхідність тісного взаємозв’язку означеного явища з освітою загалом і навчанням української мови зокрема. Проаналізовано навчально-методичний супровід у контексті досліджуваної філософської та лінгводидактичної категорії. Подано ілюстративний матеріал для формування духовно багатої мовної особистості. Акцентовано на біблійних текстах, які доцільно використовувати під час навчання української мови.

Metrics

Metrics Loading ...
Abstract views: 207 / PDF downloads: 116

Посилання

Бакум З. П. Формування соціолінгвістичної компетентності іноземних студентів засобами біблійної фразеології. Американські та британські студії : мовознавство літературознавство, міжкультурна комунікація : зб. наук. праць. Київ : Талком, 2015. С.194–200.

Бачище Ю. Про світську освіту та біблійні цінності. URL:http://forumeast.eu/ua/novosti/o-svetskom-obrazovanii-i-bibleyskikh-tsennostyakh-smi (дата звернення 11. 11. 2018).

Біблія на українській мові. Преклад Іванка Огієнка. URL:http://www.my-bible.info/biblio/ukrainskaya-bibliya/index.html (дата звернення 15.09. 2018).

Боришевський М. Й. Духовність в особистісних вимірах. Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка. Київ, 2008. Т.Х. Ч.4. С.61–69.

Буслаев Ф. И. Преподавание отечественного языка: учеб. пособие / сост. И. Ф. Протченко. Москва : Просвещение, 1985. 324с.

Виховання духовності особистості : навч.-методич. посіб. / за заг. ред. М. Й. Боришевського. Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. 104 с.

Гнот С. Євангельське наповнення освіти як домінантний аспект формування здоров’я особистості. Наука. Релігія. Суспільство. 2014. No2. С.54–57.

Энциклика “Вера и разум” (FIDESEFRATO) святейшего Папы Римского Иоанна Павла ІІ. Москва : Из-во Францисканцев, 1999. 148 с.

Колоїз Ж. В., Бакум З. П. Слово Благовісті : словник-довідник фразем біблійного походження. Кривий Ріг : Вид-во “І. В. І.”, 2002. 195 с.

Коменський Я. А. Велика дидактика. Москва: Уч. пед. издат, 1955. 252с.

Корчак Я. О религии. URL:https://www.google.com.ua/searchrlz=1C1KMZB_enUA696UA696&ei=9DnoW9i7CIqjsgHzvpfIAQ&q (дата звернення 10. 09. 2018).

Охрімчук Р. М. Духовність. Енциклопедія освіти. Київ : Юрінком Інтер, 2008. С. 244–245.

Савчин М. Духовний потенціал людини : монографія. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. 508 с.

Слободчиков В. И. Реальность субъективного духа. Психология личности в трудах отечественных психологов. Санкт-Петербург : Издательство “Питер”, 2000. С.380–395.

Терещенко Ю. Віра як світоглядний креатив життєдіяльності людини. Філософія освіти.2006.

(5). C.216–227.

Українська мова. 5–9 класи. Програма длязагальноосвітніх закладів. URL:https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas (дата звернення 11. 10. 2018).

Флоренская Т. А. Диалог как метод психологии консультирования (духовно ориентированный подход). Психологический журнал. 1994. Т.15. No5. С.44–55.

Шахматов А. А. К вопросу об историческом преподавании русского языка в средних учебных заведениях. Труды І съезда преподавателей русского языка. Санкт-Петербург, 1904. С. 421–424.

Downloads

Опубліковано

2018-12-20

Як цитувати

Бакум, З. (2018). Феномен “духовність” і мовна освіта. Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету, 18, 128–140. https://doi.org/10.31812/filstd.v18i0.2133

Номер

Розділ

Методика викладання мов