Том 19 (2019)

					View Том 19 (2019)

У збірнику порушено актуальні проблеми сучасної філології. Розглянуто традиційні й нетрадиційні підходи до різних лінгвістичних та літературознавчих явищ. Представлено важливі аспекти викладання мов у школі та вищому навчальному закладі.

Для науковців-філологів і вчителів-словесників навчальних закладів різних типів.

Опубліковано: 2019-05-23

Весь випуск

 • Титульний аркуш

  1
  DOI: https://doi.org/10.31812/filstd.v19i0.2313
 • Вихідні дані

  2
  DOI: https://doi.org/10.31812/filstd.v19i0.2315
 • Редакційна колегія

  3-4
  DOI: https://doi.org/10.31812/filstd.v19i0.2316
 • Зміст

  5-8
  DOI: https://doi.org/10.31812/filstd.v19i0.2317

Структура і семантика мовних одиниць

Лінгвістика і поетика тексту

Методика викладання мов