Про журнал

Галузь та проблематика

Науковий доробок, репрезентований у Науковому віснику, сприяє утвердженню статусу української мови, піднесенню її престижу; координує зусилля лінгвістів, що представляють різні вітчизняні та зарубіжні наукові школи; упроваджує здобутки прикладної лінгвістики у практиці вищої школи.

Матеріали Наукового вісника адресовані широкому колу науковців, а також усім тим, хто цікавиться питаннями функціонування й культури мови

Історія журналу

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 24108-13948ПР від 22.06.2019 р.

Затверджено як друковане фахове видання України: галузі науки – філологічні (наказ Міністерства освіти і науки України № 1413 від 24.10.2017 р.)

 Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватися лише для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватися й передаватися стороннім особам.