Полідискурсивність роману Сергія Жадана “Інтернат”

Автор(и)

  • Інна Онікієнко

DOI:

https://doi.org/10.31812/filstd.v19i0.2324

Ключові слова:

дискурс, полідискурсивність, ідентичність, другий модерн

Анотація

У статті досліджено роль дискурсивних форматів роману для формування ідентичності людини. Зосереджено увагу на художній експлікації дискурсів радянського формату, мілітарному дискурсі насилля, антиімперському гуманістичному дискурсі, дискурсі індивідуальної свідомості, міфологічному дискурсі. З’ясовано, що полідискурсивність постає як особливість свідомості кожної людини, яка може одночасно оперувати різними дискурсивними форматами. У цьому причина пошуків своєї самості та власної ідентичності, виражених також і в пошуках слова, що дешифрує прихований імперський дискурс, репрезентує нескомпрометовану ідеологією мову, уміння сказати правду самому собі.

Metrics

Metrics Loading ...
Abstract views: 202 / PDF downloads: 241

Посилання

Васильєв С. Інтерв’ю Сергія Жадана журналу “Апостроф”від 13 серпня 2017 року. URL: https: //apostrophe.ua> society> culture.

Войтович В. Українська міфологія. Київ: Либідь, 2002. 664с.

Єрмолаєв А., ДенисенкоС. Маркєєва О., Поляков Л. Український конфлікт і майбутнє світової та європейської безпеки. Нова Україна. Інститут стратегічних досліджень. Київ, 2015. 30с.URL:http.: // newukraineinstitute.org/ media/ news/501 / file/ crisis_security% 20UKRpdf.

Жадан С. Інтернат: роман. Чернівці: Меридіан Черновіц, 2017. 336 с.

Кушнерюк Ю. Концепція радянської ментальності в українській молодіжній прозі початку ХХІ ст.Вісник Запорізького національного ун-ту. Серія: Філологічні науки. 2008. No2. С.138–142.

Літературознавча енциклопедія: у 2-х томах/ авт.-уклад. Ю.І. Ковалів. Київ: ВЦ “Академія“, 2007. Т.2. 624с.

Требін М. Україна перед воєнними викликами сучасності.Вісник Національного ун-ту “Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого”. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. 2014. No4(23). С.246–251.

Филлипс Л., Йоргенсен М.В. Дискурс-анализ. Теория и метод. 2-е изд.,испр. Харків: Гуманитарный Центр, 2008. 352с

Downloads

Опубліковано

2019-05-23

Як цитувати

Онікієнко, І. (2019). Полідискурсивність роману Сергія Жадана “Інтернат”. Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету, 19, 77–90. https://doi.org/10.31812/filstd.v19i0.2324

Номер

Розділ

Лінгвістика і поетика тексту